top of page

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om, din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Typer af cookies

Der kan anvendes to typer af cookies: Sessionscookies og permanente cookies. Sessioncookies slettes automatisk fra browseren, når du lukker den. Permanente cookies gemmes på din harddisk i en forudbestemt tidsperiode hvorefter de udløber. Disse permanente cookies kan dog blive fornyet hver gang du besøger hjemmesiden.

Der skelnes mellem præstationscookies og funktionscookies: Præstationscookies indsamler information om din brug af hjemmesiden, såsom websider du har besøgt og fejlmeddelelser. Præstationscookies indsamler ikke personoplysninger. Præstationscookies bruges til, at forbedre funktionaliteten af hjemmesiden. Funktionscookies tillader hjemmesiden, at huske de handlinger du foretager dig når du besøger en den, så som ændring af tekststørrelse, anvendelsen af brugerindstillinger og muliggør brugen af tjenester, som f.eks. at kommentere på en blog.

Der skelnes desuden mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies sættes af den hjemmeside du besøger. Tredjepartscookies sættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den hjemmeside, du besøger. Tredjepartscookies sættes bl.a. af webanalyseprogrammer, som f.eks. Google Analytics.

Denne Cookiepolitik gælder kun for https://www.jespermathisen.dk. Ved klik på funktioner, der navigerer til andre websites har https://www.jespermathisen.dk ikke ansvar for eller kontrol over, hvilke cookies, der anvendes.

Hvordan undgår eller sletter du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du altid blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies på din computer mv. eller modtage en advarsel før, der gemmes en cookie. Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du anvender. Følg links nedenfor får at få vejledninger til din browser. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
 


Regler

De regler, der gælder for https://www.jespermathisen.dk’s brug af cookies, findes nedenfor.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har yderligere spørgsmål til anvendelsen af cookies på https://www.jespermathisen.dk


Persondatpolitikker
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere en vare eller service til dig. Du accepterer ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre eller bestilling. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Alle data behandles iht. Persondataloven.
 

Opbevaring
Personoplysningerne registreres hos www.build-leadership.dk og opbevares i op til 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor transaktionen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes. Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og i henhold til dine rettigheder som bruger. 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet kan ikke garanteres. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Hvem har adgang
Ejeren af https://www.jespermathisen.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
 

Tredjemand
Oplysninger afgivet til https://www.jespermathisen.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuelt videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
 

Indsigelse & indsigt
Som registreret hos https://www.jespermathisen.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig.

Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven.
Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til https://www.jespermathisen.dk via formularen her på https://www.jespermathisen.dk

Klage
Hvis du vil klage, bedes du rette henvendelse til til https://www.jespermathisen.dk via formularen her på https://www.jespermathisen.dk. Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens §58, stk.1.

Tvist
Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

Disclaimer

Oplysningerne på dette web-site er kun beregnet til at give læseren en generel vejledning i forhold af interesse til eget brug. Brugen og virkningen af love kan variere meget på grundlag af de specifikke fakta. På grund af jævnlige ændringer i love, regler og forordninger og de naturligt forekommende farer som følge af elektronisk kommunikation kan der forekomme forsinkelser, udeladelser eller unøjagtigheder i oplysningerne på dette web-site. Derfor videregives oplysningerne ud fra den forståelse, at forfatterne og udgiverne ikke hermed yder juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning eller tjenesteydelse. Oplysningerne kan derfor ikke anvendes som erstatning for rådgivning fra konsulenter og rådgivere. Før der træffes nogen beslutninger eller forholdsregler, bør De rådføre Dem med en rådgiver fra https://www.jespermathisen.dk

Selvom vi på alle måder har forsøgt at sikre, at de oplysninger, som er indeholdt på dette web-site, er indhentet fra pålidelige kilder, er https://www.jespermathisen.dk ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller for de resultater, som opnås ved brug af oplysningerne.
Alle oplysninger på dette web-site er anført, som de foreligger uden nogen garanti for fuldstændighed, nøjagtighed, rettidighed eller for de resultater som opnås ved brug af oplysningerne og uden nogen form for garantiforpligtelse - udtrykkelig eller implicit - herunder men ikke begrænsende sig til, garantiforpligtelse vedrørende præstation, salgbarhed og brugbarhed til et specielt formål. 
 

Visse links fra dette web-site kan have forbindelse til andre web-sites, som vedligeholdes af en tredjepart, hvorover til https://www.jespermathisen.dk ikke har nogen kontrol. https://www.jespermathisen.dk fremsætter ikke indvendinger mod nøjagtigheden eller andre aspekter af oplysninger indeholdt i andre web-sites.

2021

bottom of page